Historie

V roce 1965 byla v Suchdole u Kutné Hory, z iniciativy pánů Ivana Prokše a Jana Pšaidla, založena hudebně-estrádní skupina, která si později dala název Suchdolanka.

Ze suchdolských hudebníků u založení skupiny byli pan Ivan Prokš, Jaroslav Prokš, Josef Košata, Stanislav Prokš, Bedřich Převrátil a Josef Beneš. V roli zpěváků se vystřídala řada suchdolských občanů – Irena Novotná, Dana Lepšíková (Prosová), Jaroslava Trnková (Šibravová), Hana Pivoňková, Jana Bláhová, Marie Bláhová (Kolaříková), Jana Siřínková (Malá), Jan Pšaidl, Josef Novotný, Ladislav Blecha, Josef Hampl, Jiří Pecka, Josef Uher a řada dalších.

Repertoár Suchdolanky byl sestaven ze starých i novějších písniček, jihočeských a moravských písní a skladeb, které upravoval Ivan Prokš. Zpěvák a konferenciér Jan Pšaidl se zase ujal moderování veškerých pořadů a zajistil tak přísun dobré nálady pro publikum. Hlavně dokázal navázat výborný kontakt s posluchači. Touto dobou se o celkovou hudební úroveň a vedení celého souboru staral kapelník Ivan Prokš. Zřizovatelem této hudebně – estrádní kapely bylo Kulturní a společenské středisko (KASS) MNV Suchdol.

Se svým repertoárem vystupovala Suchdolanka na tradičních oslavách jako bylo setkání důchodců, MDŽ, ale i na tradičních zábavách v Suchdole a širokém okolí, vystupovala i pro místní JZD a MNV. Suchdolanka vystoupila také několikrát mimo okres Kutná Hora, a to v Praze v Parku kultury a oddechu JF, v jižních Čechách na mezinárodním družstevním dnu v Bernarticích apod. Starším občanům, utkvěly v paměti staročeské bály v Suchdole s půlnočním programem, na které byla místa prodána již řadu dní předem.

Svoji činnost Suchdolanka omezila, vlastně téměř ukončila, po úmrtí kapelníka Ivana Prokše v roce 1984. Ale co by to bylo za muzikanty, kdy jen tak zahodili svoje nástroje a přestali hrát. Dohodli se tedy, že v činnosti budou pokračovat pod vedením nového kapelníka Josefa Košaty. Ten se po absolvování „kvalifikačních“ zkoušek ujal vedení souboru. Zástupcem kapelníka se stal Zdeněk Sixta. Tou dobou začalo postupné odlučování kapely od obce Suchdol, protože ani kapelník ani zástupce tou dobou již v obci nebydleli. Soubor začal postupně měnit svůj repertoár, proto soubor posílili i další hudebníci, převážně z Kolína a okolí. Tím se tedy i rozšířil region působení kapely na kolínský okres.

Ještě před odchodem Suchdolanky do Kolína připravilo vedení souboru pořad s československou televizí, který připravili hudebníci s panem Dr. Janem Pixou. Ten byl tvůrcem hudebně estrádních pořadů v Československé televizi v Praze. Toto vystoupení bylo však jen pro pracovníky kulturních odborů pro středočeský kraj.

Po přesídlení do Kolína měl soubor stálé angažmá, kde vystupoval každou sobotu, občas i středu v restauraci „Družba“ na sídlišti. Bylo tedy třeba kapelu doplnit novými mladými muzikanty a zpěváky. Z bývalého složení zůstal jen Josef Košata (kapelník a varhany) a jeho zástupce Zdeněk Sixta ml. (saxofon a klarinet). Další klarinet a saxofon hrál Jiří Čermák, tenor a pozoun Dana Kašparová (Balašová ), trumpetu Milan Sixta, později ho vystřídal Martin Keltner. Bicí hráli střídavě Stanislav Prokš, Zdeněk Sixta st., Rostislav Vobořil či Jaroslav Sixta. Na saxofony se občas vystřídali Pavel Vaníček, Boris Buňka a Ruda Kupeček. Soubor přestal vystupovat jako hudebně estrádní a vystupuje spíše jako malý dechový či taneční orchestr. Role zpěváků zastupují ženy Vlasta Moravcová a Hana Jarošová, později se přidala i Věra Chmelařová (Buřilová).